Diensten

Verkort uw time to market

Wilt u uw innovatieproces versnellen? En uw time-to-market verkorten? Of heeft u te weinig kwantitatieve of kwalitatieve mankracht danwel onderzoeksfaciliteiten om uw watertechnologisch onderzoek uit te voeren? Dan kunt u er voor kiezen om uw onderzoek en productontwikkeling uit te besteden aan het CEW.

Het CEW helpt u op een efficiŽnte manier bij de ontwikkeling van uw product, zodat u het sneller op de markt kunt brengen. Wij beschikken over alle middelen om toegepast onderzoek uit te voeren: kennis, ervaring, capaciteit en onderzoeksfaciliteiten. Bij de uitvoering van uw opdracht staan de onderzoeksfaciliteiten van onze partners tot onze beschikking zoals laboratoria, applicatiecentra en pilot- en demosites.

Daarnaast kan het CEW u behulpzaam zijn bij het vinden van externe financieringsbronnen. Indien gewenst treden wij als penvoerder op.