Nieuws

 • Afsluiting project 'Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum' Afsluiting project 'Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum' 30 juni 2017

  Met de ingebruikname van een definitieve proefinstallatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden, werd op woensdag 28 juni het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ feestelijk afgesloten. De komende maanden zal met deze installatie verder getest worden om te komen tot BZG-certificering. Wanneer alle gewasbeschermingsmiddelen individueel voor meer dan 95% verwijderd worden, is de certificering een feit. lees verder

 • Docentendag Watertechnologie 2017 Docentendag Watertechnologie 2017 30 juni 2017

  Jaarlijks organiseert Van Hall Larenstein meerdere docentendagen, om docenten en decanen uit het voortgezet onderwijs te laten kennismaken met de diverse studies en bijbehorende carrièreperspectieven van de hogeschool. Op vrijdag 23 juni bracht een groep docenten en decanen in dat kader een bezoek aan Wetsus en het CEW.

  Watertechnologie stond deze keer centraal en daarom waren er excursies gepland naar diverse bedrijven en instellingen op het gebied van water. Bij het CEW werden er presentaties verzorgd door o.a. oud-stagiair Jai Sankar, over de praktijk van stagelopen bij het CEW en door stagebegeleidster Karolina Smiech. Karolina maakte maar weer eens duidelijk dat watertechnologie zeker niet alleen geschikt is voor jongens. lees verder

 • Versterking CEW-Team Versterking CEW-Team 30 juni 2017

  In mei kreeg het CEW-team versterking van geochemicus dr. Nikolaj Walraven, die de rol van projectmanager gaat vervullen. Daarnaast gaat Walraven ondersteunen bij acquisitie en bij het verwerven van Europese projecten. Een korte introductie:

  Walraven: "Al sinds de oprichting in 2012 werk ik samen met het CEW vanuit mijn eigen bedrijf GeoConnect. Het CEW zat destijds in het Fryslân Fernijt III-project ‘On-line bewaking van Legionella preventie systemen’ en daarbij speelde sensortechnologie een belangrijke rol. Vanuit GeoConnect doe ik aan sensorontwikkeling en zodoende wisten we elkaar te vinden. Het CEW heb ik altijd een interessante organisatie gevonden omdat deze bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbindt.
  lees verder

 • Eerste kaas van ingedikte melk Eerste kaas van ingedikte melk 30 juni 2017

  Sinds september 2015 werken Wafilin Systems, CEW, Dairy Campus, Ecolab en DOC Kaas samen aan het Fryslân Fernijt project ‘Indikken van melk op de boerderij’. Uit onderzoek blijkt dat het indikken van rauwe melk decentraal, op de boerderij, van toege­voegde waarde in de zuivelketen kan zijn met zowel voordelen voor de melkveehouder als voor de zuivelverwerkende industrie. Door water al op de boerderij aan de melk te onttrekken vermindert energieverbruik, transport en daarmee de CO2- uitstoot en de kostprijs per kilogram eindproduct. Tevens wordt het hergebruik van water mogelijk.
  Het CEW is binnen dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en doet onderzoek naar de kwaliteit van het permeaat dat overblijft na het indikken van de melk. lees verder

 • CEW-Abonnement CEW-Abonnement 30 juni 2017

  Het CEW streeft naar een duurzame relatie met zijn klanten. Dit blijkt onder andere uit het opzetten van langdurige samenwerkingen binnen onderzoek. Deze samenwerkingen worden nu ook mede vormgegeven door het CEW-abonnement. De wisselwerking met het hoger beroepsonderwijs op het gebied van watertechnologie wordt daarmee nog concreter. lees verder

 • Business Café Legionellabeheer 2.0 Business Café Legionellabeheer 2.0 30 juni 2017

  Op donderdag 22 juni organiseerde het CEW samen met Holland Water en Geoconnect het Business Café Legionellabeheer 2.0. Met o.a. een keynote over Legionellapreventie in koeltorens door Monique Bastmeijer, senior legionella-adviseur/ eigenaar bij Imiq en Bestuurslid technische zaken bij Stichting Veteranenziekte. En verder informatie over het betreffende Fryslân Fernijt programma, de Silco-sensor, de Waterhardheid-sensor en het toevoegen én terugwinnen van koper en zilver uit koelwater. Er werden veel nieuwe contacten gelegd en zakelijke kansen gesignaleerd. lees verder

 • Student Start-ups gezocht voor Enterprijs 2017! Student Start-ups gezocht voor Enterprijs 2017! 31 mei 2017

  Enterprijs is hét topevent voor ondernemende studenten om hun product, dienst of idee te pitchen voor een jury en publiek. Voorafgaand aan de pitch, moet ze door de voorselectie zien te komen en krijgen ze workshops van profs uit het werkveld.
  De winnaar van vorig jaar Simon Dijkstra van Unybox (unybox.nl) heeft zijn bedrijf behoorlijk zien groeien het afgelopen jaar. Wil jij dat ook? Heb jij een fantastisch idee voor een onderneming? Of ben je al begonnen met je eigen start-up? En ben je ook nog student? Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor de tweede editie van de Enterprijs!

  Meer informatie/ aanmelden... lees verder

 • Paques intensiveert samenwerking met CEW Paques intensiveert samenwerking met CEW 30 mei 2017

  Paques en het CEW tekenden het afgelopen kwartaal samenwerkingsovereenkomsten voor drie nieuwe projecten. En dat is geen toeval, want de behoefte aan schoon water, grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt. Een bedrijf als Paques, dat bedrijven kan helpen bij het verminderen van de inname van zoet water, het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater en het opwekken van duurzame energie, heeft dus werk. Ook bij het CEW is de trend goed te merken: nooit eerder startten er in het eerste kwartaal van een kalenderjaar zoveel nieuwe onderzoeksprojecten als in 2017. lees verder

 • EWS en CEW gaan samen grote steden helpen bij watermanagement EWS en CEW gaan samen grote steden helpen bij watermanagement 30 mei 2017

  Het CEW gaat samenwerken met het European Water Stewardship (EWS). De partijen hebben deze maand een Partnership Agreement ondertekend. Het CEW voegt zich hiermee bij een snel groeiend Europees netwerk van geaccrediteerde bedrijven die organisaties en regio’s helpen bij het inrichten en verduurzamen van hun watermanagement en bij het behalen van een Europees EWS-certificaat. Wie in het bezit is van dit certificaat realiseert een permanente verbetering op het vlak van duurzaam waterbeleid en daarmee kostenverlaging en milieuvoordeel. Bovendien verschaft het certificaat de houder ervan een duurzame en verantwoorde uitstraling richting opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties. CEW gaat zich richten op grote steden. lees verder

 • Girlsday op de WaterCampus Girlsday op de WaterCampus 17 mei 2017

  Op donderdag 13 april gingen 20 meiden uit Havo 2 en VWO 2 van het CSG Comenius in Leeuwarden aan de slag met watertechnologie. Na een korte uiteenzetting over de WaterCampus, door CEW-projectmanager Maarten Trilsbeek, gingen de meiden in het Waterapplicatiecentrum zelf bezig met diverse proeven. Dit alles onder begeleiding van drie Watertechnologie-studentes (en één mannelijke student) van Van Hall Larenstein. Technologie alleen voor jongens? Nou nee dus! Techniek vies? Hmm, afvalwater is inderdaad best vies, maar het weer schoonmaken is nuttig en kan bovendien heel leuk zijn! lees verder

Innovatieproces
versnellen?

Time-to-Market verkorten?

Andere vragen?

Neem contact op