Nieuws

 • Studenten CEW presenteren toegepast onderzoek tijdens Wetsus Congres Studenten CEW presenteren toegepast onderzoek tijdens Wetsus Congres 29 september 2017

  Op 9 en 10 oktober wordt het jaarlijkse Wetsus congres in De Harmonie in Leeuwarden gehouden. Maandag 9 oktober zal de ochtend worden afgetrapt met verschillende blikken op het thema van dit jaar: ‘Synergie in onderzoek en innovatie’. Met onder andere Robert-jan Smits (Europese Commissie), Prof. Jean Fréchet (KAUST University, Saudi Arabia) en George Hawkins (DC Water, USA). lees verder

 • Symposium: Indikken van melk op de boerderij Symposium: Indikken van melk op de boerderij 26 september 2017

  Wafilin Systems en de projectpartners Dairy Campus, Centre of Expertise Water Technology, DOC kaas en Ecolab organiseren op donderdag 19 oktober een symposium over een gezamenlijk ontwikkelde technologie voor het indikken van melk op de boerderij. Dit symposium valt samen met de Dutch Agri Food Week waarin het thema ‘voedsel en gezondheid’ centraal staat. Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie.
  lees verder

 • EHDA onderzoeksgroep Leeuwarden slaagt erin om vernevelingspatroon van vloeistof zeer nauwkeurig te beďnvloeden EHDA onderzoeksgroep Leeuwarden slaagt erin om vernevelingspatroon van vloeistof zeer nauwkeurig te beďnvloeden 20 september 2017

  Een onderzoeksgroep bestaande uit het gezamenlijke Lectoraat Watertechnologie van NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein, de Universiteit van Nairobi (Kenia), Wetsus en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), is er in geslaagd om de karakteristieken van een nevel die met behulp van een sproeikop en een elektrische spanning is gecreëerd, nauwkeurig te voorspellen en te beďnvloeden. Met de verworven kennis kunnen diverse processen gerichter en efficiënter uitgevoerd worden. Zo kan de land- en tuinbouwsector de techniek gebruiken om gewasbeschermingsmiddelen zeer gericht aan te brengen op gewassen. Daardoor komt er geen of slechts een minimale hoeveelheid van het middel in het milieu terecht. lees verder

 • Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit 20 september 2017

  De eerste lichting studenten van de module Onderwaterdronepiloot heeft op 14 september een brevet ontvangen. MBO Life Sciences en hogeschool Van Hall Larenstein zijn vorig studiejaar gestart met de module Onderwaterdronepiloot, waaraan zowel derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences als hbo-studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein deel kunnen nemen. lees verder

 • Afsluiting project 'Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum' Afsluiting project 'Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum' 30 juni 2017

  Met de ingebruikname van een definitieve proefinstallatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden, werd op woensdag 28 juni het project ‘Spuiwaterzuivering Glastuinbouw Berlikum’ feestelijk afgesloten. De komende maanden zal met deze installatie verder getest worden om te komen tot BZG-certificering. Wanneer alle gewasbeschermingsmiddelen individueel voor meer dan 95% verwijderd worden, is de certificering een feit. lees verder

 • Docentendag Watertechnologie 2017 Docentendag Watertechnologie 2017 30 juni 2017

  Jaarlijks organiseert Van Hall Larenstein meerdere docentendagen, om docenten en decanen uit het voortgezet onderwijs te laten kennismaken met de diverse studies en bijbehorende carričreperspectieven van de hogeschool. Op vrijdag 23 juni bracht een groep docenten en decanen in dat kader een bezoek aan Wetsus en het CEW.

  Watertechnologie stond deze keer centraal en daarom waren er excursies gepland naar diverse bedrijven en instellingen op het gebied van water. Bij het CEW werden er presentaties verzorgd door o.a. oud-stagiair Jai Sankar, over de praktijk van stagelopen bij het CEW en door stagebegeleidster Karolina Smiech. Karolina maakte maar weer eens duidelijk dat watertechnologie zeker niet alleen geschikt is voor jongens. lees verder

 • Versterking CEW-Team Versterking CEW-Team 30 juni 2017

  In mei kreeg het CEW-team versterking van geochemicus dr. Nikolaj Walraven, die de rol van projectmanager gaat vervullen. Daarnaast gaat Walraven ondersteunen bij acquisitie en bij het verwerven van Europese projecten. Een korte introductie:

  Walraven: "Al sinds de oprichting in 2012 werk ik samen met het CEW vanuit mijn eigen bedrijf GeoConnect. Het CEW zat destijds in het Fryslân Fernijt III-project ‘On-line bewaking van Legionella preventie systemen’ en daarbij speelde sensortechnologie een belangrijke rol. Vanuit GeoConnect doe ik aan sensorontwikkeling en zodoende wisten we elkaar te vinden. Het CEW heb ik altijd een interessante organisatie gevonden omdat deze bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbindt.
  lees verder

 • Eerste kaas van ingedikte melk Eerste kaas van ingedikte melk 30 juni 2017

  Sinds september 2015 werken Wafilin Systems, CEW, Dairy Campus, Ecolab en DOC Kaas samen aan het Fryslân Fernijt project ‘Indikken van melk op de boerderij’. Uit onderzoek blijkt dat het indikken van rauwe melk decentraal, op de boerderij, van toege­voegde waarde in de zuivelketen kan zijn met zowel voordelen voor de melkveehouder als voor de zuivelverwerkende industrie. Door water al op de boerderij aan de melk te onttrekken vermindert energieverbruik, transport en daarmee de CO2- uitstoot en de kostprijs per kilogram eindproduct. Tevens wordt het hergebruik van water mogelijk.
  Het CEW is binnen dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en doet onderzoek naar de kwaliteit van het permeaat dat overblijft na het indikken van de melk. lees verder

 • CEW-Abonnement CEW-Abonnement 30 juni 2017

  Het CEW streeft naar een duurzame relatie met zijn klanten. Dit blijkt onder andere uit het opzetten van langdurige samenwerkingen binnen onderzoek. Deze samenwerkingen worden nu ook mede vormgegeven door het CEW-abonnement. De wisselwerking met het hoger beroepsonderwijs op het gebied van watertechnologie wordt daarmee nog concreter. lees verder

 • Business Café Legionellabeheer 2.0 Business Café Legionellabeheer 2.0 30 juni 2017

  Op donderdag 22 juni organiseerde het CEW samen met Holland Water en Geoconnect het Business Café Legionellabeheer 2.0. Met o.a. een keynote over Legionellapreventie in koeltorens door Monique Bastmeijer, senior legionella-adviseur/ eigenaar bij Imiq en Bestuurslid technische zaken bij Stichting Veteranenziekte. En verder informatie over het betreffende Fryslân Fernijt programma, de Silco-sensor, de Waterhardheid-sensor en het toevoegen én terugwinnen van koper en zilver uit koelwater. Er werden veel nieuwe contacten gelegd en zakelijke kansen gesignaleerd. lees verder

Innovatieproces
versnellen?

Time-to-Market verkorten?

Andere vragen?

Neem contact op