Industriewater

Behalve door huishoudens, wordt ook veel water gebruikt door de landbouw en industrie. Omdat de watervraagstukken binnen deze sectoren verschillen van die in de waterketen, zijn deze in een apart thema ondergebracht.

In de industrie worden specifieke eisen gesteld aan het proceswater. Soms is dat een kwaliteit die minder is dan drinkwater (het water moet dan ook veel goedkoper zijn), soms moet de kwaliteit beter zijn dan dat van drinkwater (en mag dan ook duurder zijn). In de industrie is water als utility vooral een economische factor. Dit is dan ook vaak de drive om water te besparen en/of her te gebruiken.

Vanwege de complexiteit en diversiteit aan afvalstromen van de verschillende bedrijfstakken (landbouw, levensmiddelen, papier, metalen, oliehoudend) zijn vaak geavanceerde en specifieke behandelingsprocessen vereist. Zuivering van afvalwater om uiteindelijk te mogen lozen is bij veel bedrijven een belangrijke kostenpost.

Door de focus op industriewater is samenwerking met het CEW ook interessant voor bedrijven waarbij watertechnologie geen corebusiness is.