Sensortechnologie

Sensoring wordt steeds belangrijker in allerlei processen en dus ook in de watertechnologie. Sensoren kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Sensoren leveren meer informatie op (variaties over de dag) vergeleken met laboratoriumanalyses. Sensoren worden gebruikt om zuiveringsprocessen te sturen afhankelijk van de voedingswaterkwaliteit.

De verwachting is dat bij decentrale toepassingen van watertechnologie of dat nu de productie is van schoon drink- of proceswater of de zuivering van afvalwater, de bewaking van processen met behulp van sensoren steeds belangrijker wordt. Zeker bij hergebruik van water kunnen sensoren de betrouwbaarheid van het water garanderen.

Met behulp van sensoren kunnen de kwaliteit en aanwezigheid van water, maar ook de bedreiging van water beter gecontroleerd worden. Sensortechnologie is een multidisciplinair onderwerp. Studenten, docenten en bedrijven met verschillende expertises kunnen elkaar aanvullen om tot een goed werkende sensor te komen.