Water & Energie

Water is vaak drager van energie. Warm water besparen voor douche en wasmachine, betekent niet alleen water besparen maar vooral ook energie besparen. Een groot deel van de toegevoegde energie wordt via het afvalwater weer afgevoerd. Met behulp van warmtewisselaars bij de gebruiker of in het riool kan een deel van deze energie worden teruggewonnen.

Daarnaast is afvalwater een belangrijke bron van energie, omdat de organische fractie kan worden vergist. Dit levert biogas op. Er zijn verschillende concepten en systemen ontwikkeld waarmee energie teruggewonnen kan worden uit afvalwater. Vergisting wordt toegepast op het zwarte water (afkomstig van toilet), maar ook op zuiveringsslib. De energie inhoud van water vertegenwoordigd ook een belangrijke economische waarde. Ook kan energie gewonnen worden uit menging van zout en zoet water, uit golven en uit hoogteverschillen tussen water.