Waterbesparing & Waterhergebruik

In Nederland wordt per persoon ongeveer 119 liter water per dag gebruikt. Ten opzichte van 1995 is dit 18 liter per persoon per dag minder. Het meeste water wordt verbruikt tijdens douchen, gevolgd door het doorspoelen van het toilet en kleding wassen. De daling wordt veroorzaakt doordat we met steeds minder water het toilet spoelen en waterzuinige wasmachine gebruiken. Dit terwijl het watergebruik voor douchen (met name leeftijd 25-34 jaar) is toegenomen.

Hoewel er in Nederland (nog) geen directe noodzaak is voor drinkwater besparen, is het oogpunt van duurzaamheid niet gewenst dat we het kostbare drinkwater gebruiken voor laagwaardige toepassingen. Verder hebben we een voorbeeldfunctie voor het buitenland, waar vaak wel een waterschaarste is. Omdat de beschikbaarheid van zoet water, met name in het buitenland, de komende jaren onder druk komt te staan, is het van belang om te werken aan nieuwe technieken voor waterbesparing. Ook in Nederland kan de situatie in de toekomst veranderen door verdroging (minder grondwater beschikbaar) of klimaatverandering.

Naast het besparen van drinkwater door minder water te gebruiken voor douche, toilet en wasmachine, is hergebruik van afvalwater een belangrijke manier om minder zoet water te gebruiken. Door water opnieuw te gebruiken wordt de waterkringloop gesloten.