Over ons

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen met als doel een toenemend volume bèta technisch talent op te leiden voor de topsector water. Het CEW brengt nieuwe technologieën, studenten, docenten en bedrijfsleven samen en is daarmee hét kennis- en innovatiecentrum op het gebied van watertechnologie.

CEW managing partner van WaterCampus Leeuwarden

WaterCampus Leeuwarden is het fysieke knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, en heeft de ambitie deze sector verbindende rol te vervullen voor heel Europa. WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter-)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, teneinde synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. WaterCampus biedt naast deze samenwerkingsfunctie een unieke onderzoeksinfrastructuur en is daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven uit heel Europa. De internationale samenwerking, die vanuit WaterCampus Leeuwarden wordt georganiseerd en gestimuleerd, leidt tot kennis, talent en ondernemerschap waarmee bijgedragen wordt aan het oplossen van de wereldwaterproblemen.