Partners

De onderstaande partners van het Centre of Expertise Water Technology zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van de organisatie en bij de totstandkoming van de inhoudelijke thema’s. Zowel onderwijs als overheden als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd waarmee de basis gelegd is voor een optimale samenwerking tussen deze partijen.

NHL Hogeschool
Hogeschool VHL
Vitens
Waterlaboratorium (WLN)

Stichting Well (deze stichting is niet meer actief)
Wetsus
Wetterskip Fryslân
Platform Betatechniek
Water Alliance

Logo-partners-29-01-2016