Martijn Bijmans

Werkzaam bij CEW sinds: 1 oktober 2016
Algemeen Directeur

De innovatieve watertechnologiesector in Nederland is snel groeiend en heeft behoefte aan ondersteuning en human capital. Het is voor mij de persoonlijke uitdaging om te zorgen dat het CEW optimaal kan voorzien in deze behoefte. Tegelijkertijd hebben de hogescholen in Nederland een enorme potentie om hun kennis in te zetten voor valorisatie van kennis en het opleiden van de beste talenten waar bedrijven zo hard naar zoeken. Een dynamiek vinden die deze gelijke doelen verbindt in verschillende organisaties is zeer uitdagend maar hard nodig.

Het samenbrengen van technologiebedrijven, eindgebruikers, kennisinstellingen en overheden zal ook resulteren in een versnelde ontwikkeling en implementatie van technologieën en oplossingen. Hierdoor zal Nederland een boegbeeldfunctie binnen Europa kunnen verwerven en zal de ambitie van het CEW om hét Nederlands toegepaste watertechnologiecentrum te zijn werkelijkheid worden.

Margot van Engelen

Werkzaam bij CEW sinds: 15 juni 2016
Zakelijk Directeur

Het CEW zocht een nieuwe directie. Met  mijn drie jaar ervaring als teamleider bij Van Hall Larenstein, kon ik een mooie uitdaging aangaan om de verbinding tussen het hbo en het CEW verder te optimaliseren.

Na een studie zoötechniek in Wageningen, heb ik geruime tijd voor projectbureaus van landbouworganisaties gewerkt. Eerst als projectleider en later als vestigingsmanager.

Ik krijg energie van studenten aan mooie werkervaringen helpen en organisaties ruimte bieden om mee te werken aan goed opgeleide watertechnologen.

Het CEW is zo belangrijk omdat de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven/ onderzoek het verdient om op een hoger plan te worden gebracht. Centres of Expertise kunnen hierin een belangrijk rol vervullen op diverse vlakken.

Mijn missie bij het CEW is om nog beter op de kaart zetten waar we voor staan en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan huidige en toekomstige waterproblematiek.

Yvette de Vlieg

Werkzaam bij CEW sinds: april 2012
Office Manager

“Mijn start bij het CEW bestond uit een kleine interimklus.”  Het was april 2012 en het Centre stond nog in de kinderschoenen. Als gevolg van deze klus hoorde ik dat er bij het CEW een vacature was voor een Office Manager. Ik heb direct gesolliciteerd, werd aangenomen en ben sindsdien niet meer weggegaan. Met volle overgave en enthousiasme heb ik, samen met collega’s, mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het CEW tot wat het nu is. En dan werk ik inmiddels dus al ruim zes jaar in de watertechnologie. Een ontzettend belangrijk onderdeel van onze huidige maatschappij en wereld(problematiek).

In de functie van Office Manager voel ik mij helemaal thuis. Samen met mijn collega’s voer ik de backoffice uit en ondersteun ik iedereen waar nodig. Daarnaast voer ik het secretariaat van de Raad van Toezicht uit bij ons Centre.  Omdat wij een relatief kleine organisatie zijn, heb ik vanaf dag één heel uiteenlopende taken mogen vervullen (HRM, Financiën, Projectondersteuning, Secretariaat etc.). Mijn functie is ontzettend veelzijdig, geen dag is hetzelfde en dat geeft mij energie en veel werkplezier.

Waar ik verder blij van word, zijn de bijzondere projecten waaraan wij werken.

Als ik dan door Leeuwarden rijd, langs de mistfontein van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, dan ben ik trots dat wij daar als CEW aan meegewerkt hebben. En zo zijn er door de jaren heen veel meer projecten geweest waar ik nog enthousiast over kan vertellen. Projecten die de media hebben gehaald en die vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van (wereld)waterproblemen.

Het CEW is  een prachtige organisatie, met veel kennis en kunde en bovendien een uniek samenwerkingsverband. Als Office Manager bij het CEW voel ik mij er toe doen!

Maarten Trilsbeek

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2015
Projectmanager

“Onderwijs, techniek én werken met mensen, een unieke combinatie waar ik elke dag weer energie van krijg.” Of dat nu het begeleiden van afstudeerders binnen complexe projecten of het uitleggen van het hoe en waarom achter het maken van mist is aan leerlingen van een basisschool, dat maakt voor mij niet uit.

In mei 2015 kreeg ik de kans om vanuit de NHL Hogeschool gedetacheerd te worden bij het CEW. Werken binnen een stichting die onderwijs en bedrijfsleven verbindt, daar heb ik niet lang over na hoeven denken.

In eerste instantie was mijn rol voornamelijk het managen van de projecten die het CEW uitvoert. Die projecten proberen we zoveel mogelijk uit te voeren samen met studenten en docenten van hogescholen. Met uitbreiding van het CEW team, is mijn rol steeds meer ‘’schakel tussen onderwijs en CEW’’ geworden. Wat ik dan zoal doe de hele dag? CEW promoten binnen het onderwijs, (potentiele) watertechnologie studenten enthousiasmeren, onderwerpen inbrengen in het onderwijs, kwaliteit bewaken en bijsturen waar nodig en niet te vergeten: zorgen dat we voldoende studenten binnen boord hebben om het groeiende aantal projecten uit te kunnen voeren.

Bob van Bijnen

Werkzaam bij CEW sinds: 1 december 2016
Projectmanager

“Vanuit mijn eigen bedrijf, NewAna, was ik al diverse malen door het CEW ingehuurd voor verschillende projecten. Toen het CEW een nieuwe projectmanager zocht, waren de lijntjes dus kort. Ik heb een opleiding gevolgd in Laboratorium- en Procestechnologie aan de NHL. Dit in combinatie met mijn facilitaire achtergrond bij Wetsus en mijn ervaring bij het Waterapplicatiecentrum, maakte dat ik goed in het profiel paste van projectmanager bij het CEW.

Ik krijg er energie van als ik een MKB-er kan helpen in het proces om de werking van zijn product te bewijzen, het product versneld in de markt te krijgen en waterproblemen gezamenlijk op te lossen.
Het CEW is een multidisciplinaire organisatie, waar je leert van je collega’s door samen te werken aan projecten. Daarnaast is het CEW een lerende organisatie, waar altijd ruimte en aandacht is voor groei in projecten, kennis en kwaliteit. Samen met mijn collega’s hoop ik het CEW verder te ontwikkelen als stevige en kwalitatief goede projectorganisatie die de klant goed en naar tevredenheid kan helpen.

Nikolaj Walraven

Werkzaam bij CEW sinds: mei 2017
projectmanager

Al sinds de oprichting in 2012 werk ik samen met het CEW vanuit mijn eigen bedrijf GeoConnect. Het CEW zat destijds in het Fryslân Fernijt III-project ‘On-line bewaking van Legionella preventie systemen’ en daarbij speelde sensortechnologie een belangrijke rol. Vanuit GeoConnect doe ik aan sensorontwikkeling en zodoende wisten we elkaar te vinden. Het CEW heb ik altijd een interessante organisatie gevonden omdat deze bedrijven, onderwijs en overheid met elkaar verbindt.

Van oorsprong ben ik geochemicus, ik studeerde geochemie aan de UU en promoveerde aan de VU in Amsterdam. Inmiddels ben ik 12 jaar zelfstandig ondernemer en ik voelde de behoefte om mijn activiteiten te verbreden. Daarom besloot ik een open sollicitatie naar het CEW te sturen om hier in deeltijd te komen werken. Die kwam precies op het juiste moment; ze zochten ondersteuning op het gebied van projectmanagement, acquisitie en het verwerven van Europese projecten. Omdat we elkaar al goed kenden was het snel geregeld en ‘the rest is history’. Ik ben bij het CEW in een fris en gedreven team terechtgekomen, allemaal mensen die helemaal gaan voor de watertechnologie, dat is erg prettig en motiverend.

Mijn ambitie is om het laboratorium meer naar het veld te brengen. Door op locatie te meten en op basis van de resultaten direct processen aan te sturen, kunnen veel tijd en kosten bespaard worden. Mijn kennis op het gebied van sensortechnologie kan ik daarbij goed gebruiken. In deeltijd voor het CEW werken, naast het runnen van mijn eigen bedrijf, biedt mij precies de verbreding die ik zocht!

Tjeerd Rintjema

Werkzaam bij CEW sinds: januari 2016
Pr- en Communicatie specialist

“In mijn werk zoek ik naast plezier ook altijd maatschappelijke relevantie, het CEW biedt die volop!” Over watertechnologie had ik eerlijk gezegd nog nooit echt nagedacht tot ik de vacature bij het CEW zag. Nu realiseer ik me dat watertechnologie een vakgebied is van levensbelang, dat de komende jaren bovendien alleen nog maar groter en belangrijker zal worden.

Als pr- en communicatiespecialist ‘verkoop’ ik de diensten van het CEW, namelijk toegepast watertechnologisch onderzoek, via de verschillende online en offline kanalen. Daarnaast help ik mee bij het werven van studenten voor de watergerelateerde opleidingen van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool. Een van de doelstellingen van het CEW is om te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel voor de watertechnologiesector, nu en in de toekomst. Pr en communicatie spelen daarbij een zeer belangrijke rol en dat motiveert mij.

Ik krijg energie van een groep basisschoolkinderen die we een onvergetelijke dag bezorgen door uitleg te geven over watertechnologie met behulp van ‘vette’ experimenten. Maar ook van een mooie publicatie naar aanleiding van een persbericht over een van onze innovatieve projecten. Het verschil maken, dat is wat het CEW doet en dat is waar ik zelf vrolijk van word!

Lank- Vaessen

Werkzaam bij CEW sinds: juni 2013
Business Developer

Hoe ik bij het CEW terechtkwam? Tja, dat is niet zo’n spannend verhaal vrees ik, mijn zwager wees me op een vacature in de krant, waarna ik een sollicitatiebrief stuurde. Dat resulteerde in een gesprek en uiteindelijk dus in mijn aanstelling als Business Developer. Ik heb HEAO Commerciële Economie gestudeerd ben daarna bij Philips Lighting aan de slag gegaan als Internationaal Product Manager, waarbij ik verantwoordelijk was voor onder andere de oplaadbare batterijen. Na acht jaar bij Philips gewerkt te hebben werd ik Marketing Manager bij Donker Groen (Groenvoorziener). In 2003 startte ik mijn eigen bedrijf in niet chemische waterzuiveringen. Dat waren spannende tijden waarin ik mooie dingen heb gedaan en veel in het buitenland ben geweest. Helaas kwam de bankencrisis een half jaar te vroeg voor mij en moest ik mijn bedrijf sluiten. De opgedane kennis komt mij nu bij het CEW goed van pas.

Nog steeds krijg ik energie van het kunnen inspelen op de behoefte van klanten, iets voor hen kunnen betekenen en vertrouwen winnen. Wat ik leuk vind aan werken bij het CEW is dat ik iets unieks en belangrijks mag verkopen. Bij een ‘commerciële meneer’ denken mensen toch al snel aan de verkoop van een product of dienst, maar kennis verkopen in samenwerking met een Hogeschool en de Overheid dat is bijzonder! Het is in mijn beleving ook de toekomst, ‘het nieuwe leren’: bedrijven geven aan waar behoefte aan is en het onderwijscurriculum wordt daarop aangepast. Studenten werken straks veel meer met echte business cases en in plaats van droge theoretische stof.

Ik wil met het CEW bereiken dat we op inhoud dé kennisinstelling voor toegepast onderzoek in de watertechnologie zijn en dat we samen met de Hogescholen ‘het nieuwe leren’ mede vormgeven.

Sandra Bruinenberg

Werkzaam bij CEW sinds: 24 juli 2017
Docent Onderzoeker

Via via hoorde ik dat het CEW waarschijnlijk mensen nodig had, omdat er iemand was vertrokken. Ik kreeg de tip om contact op te nemen met Martijn Bijmans. Dat heb ik gedaan en met succes!

Ik heb Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Daarna heb ik vier jaar aan biofouling van reverse osmose membranen bij Wetsus gewerkt. Vervolgens werkte ik bij een klein bedrijf dat voor klanten meer informatie uit meetgegevens haalde. Daarna werkte ik bij ECM Technologies waarbij ik onderzoek deed naar het elektrochemisch verspanen van metalen en legeringen.

Van projecten gestructureerd uitvoeren krijg ik energie; ervoor zorgen dat alle (meet)gegevens in een net en aantrekkelijk rapport worden beschreven, waar alle betrokkenen in het project blij mee zijn. Ook krijg ik energie van studenten vaardigheden bijbrengen en te zien hoe ze zich ontwikkelen.

Het CEW lost vaak milieutechnische vraagstukken op, dat vind ik een erg goed doel. Ook vind ik het goed dat hierbij studenten betrokken zijn, zodat zij al tijdens hun studie interessante projecten kunnen uitvoeren en hun vaardigheden op een erg nuttige manier kunnen verbeteren en uitbreiden.

Persoonlijk wil ik me graag weer meer verdiepen in watertechnologie en zo mijn kennis op dit gebied uitbreiden. Ik ben docent-onderzoeker en wil me graag ook ontwikkelen als docent.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew-leeuwarden.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden