Organisatie

De onafhankelijke Stichting Centre of Expertise Water Technology kent een Bestuur en een Raad van Toezicht.
Algemeen directeur: dr. ir. M.F.M. (Martijn) Bijmans
Office Manager: Y.C. (Yvette) de Vlieg

De Raad van Toezicht van het CEW wordt gevormd door:

 

  • dhr. prof.dr.ir. C.J.N. (Cees) Buisman, Executive Board Wetsus;
  • mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA, Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool;
  • mw. ir. H.D.M. (Hilde) Prummel, Directeur WLN;
  • dhr. ing. G. (Gerard) Schouten, medeoprichter en bestuurslid Dutch Water Technologies (DWT);
  • dhr. ir. P.A.E. (Paul) van Erkelens, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân;
  • mw. D. Keizer-Mastenbroek, lid College van Bestuur Van Hall Larenstein.

Secretariaat Raad van Toezicht: y.devlieg@cew-leeuwarden.nl.

 

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew-leeuwarden.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden